Thuis in de VvE, wat u wilt of zou moeten weten

Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Alle eigenaars samen vormen de VvE. Dus ook een woningcorporatie of een belegger die een aantal appartementen bezit. Die woningen worden dan verhuurd door deze ‘groot-eigenaar’. Huurders zijn geen lid van de VvE; de groot-eigenaar is dat wél. Een particuliere eigenaar kan zijn appartement ook verhuren. Hij blijft dan als eigenaar lid van de VvE.

De VvE heeft twee belangrijke taken: ze onderhoudt het gebouw en ze behartigt de belangen van de eigenaars.

Alle partijen hebben geregeld met elkaar te maken. Huurders, appartementseigenaars, maar ook het VvE-bestuur, groot-eigenaars zoals corporaties of beleggers, en eigenaars die hun eigen appartement verhuren. Daarnaast hebt u misschien ook nog te maken met een VvE-beheerder.

In ‘Thuis in de VvE’ krijgt u een overzicht van allerlei onderwerpen die te maken hebben met de VvE. Ook biedt deze website voor een aantal gemeentes specifieke informatie. Wilt u weten of dit ook voor uw gemeente geldt? Geef dan uw gemeente in op de zoekbalk boven in beeld. 

Klik op uw eigen rol. U ziet dan op welke manier u een relatie hebt met de andere partijen. En wat dat voor gevolgen heeft!


U hebt in een VvE altijd op de een of andere manier met elkaar te maken.
Soms meer; soms minder.

De thema’s op deze website zijn

Rechten & plichten

Onderhoud & gebreken

Hinder & overlast

Overleg

Energiebesparing & Duurzaamheid

Langer zelfstanding wonen

Mist u nog iets op deze website?

Neem contact met ons op

Thuis in de VvE is gemaakt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stichting VvE Belang.

Stichting VvE Belang
Postbus 20
4900 AE  Oosterhout

Bezoekadres:
Meerpaal 12
4904 SK  Oosterhout

Telefoon: 0162 469120
Bereikbaar van ma. t/m do. van 9:00-17:00 uur.
E-mail: